Bilimsel Haberleri
Bilimsel.org ile Teknoloji , İnternet ve Web Haberlerini Alın

Yarışmanın Korunması Kanunu’nda değişiklikler encümende kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yarışmanın Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Olağan Kaynaklar, Malumat ve Teknoloji Encümeni’nde kabul edildi.

Teklif, Yarışmanın Korunması Hakkında Kanun’un, “birleşme yahut devralma” kısmında değişiklik yapıyor, “hakim durum testi” mahalline Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan “etkin yarışmanın değerli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor.

Buna nazaran, bir ya da birden çokça teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, memleketin bütünü yahut bir kısmında rastgele bir mal yahut hizmet piyasasındaki dinamik yarışmanın kıymetli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak formda birleşmeleri yahut rastgele bir teşebbüsün ya da kişinin, sair bir teşebbüsün mal varlığını yahut paydaşlık hisselerinin tümünü, bir kısmını ya da kendisine idarede hak sahibi olma salahiyeti veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka ters ve yasak olacak.

Yarışma Şurası, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi üzerine yahut resen, Yarışmanın Korunması Hakkında Kanun’un “rekabeti sınırlayıcı ittifak, entegrasyonlu hareket ve kararlar”, “hakim durumun berbata kullanılması”, “birleşme yahut devralma” hususlarının ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerine yarışmanın tesisi için noktasına getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin muayyen faaliyetlerini yahut paydaşlık haklarını ya da mal varlıklarını devretmeleri formundaki yapısal önlemleri sonuncu kararında bildirecek.

Davranışsal ve yapısal önlemler, ihlalle orantılı ve ihlalin tesirli biçimde sona erdirilmesi için gerekli olacak. Yapısal önlemlere gelgelelim daha evvel getirilen davranışsal önlemlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacak. Davranışsal önlemlerin sonuç vermediğinin kesin kararlarla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerine yapısal önleme uyması için en az 6 ay vade verilecek.

Teklifle bilhassa kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati kıymeti haiz olan konumunda inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor. Tarafında incelemelerde; “Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü olgularını ve evraklarını inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” düzenlemesi getiriliyor.

Yarışma Kurumunun yönetici yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılıyor.

Teklifle, Anayasa Duruşmasının iptal kararı doğrultusunda, Yarışma Kurumunun işçi takım unvanları, takım noktaları ile sayılarına ait temel kurallar açık olarak düzenleniyor.

Soruşturma konusu yapmayabilecek

Yarışma Şurası, pazar üleşi ve ciro üzere ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, kesim yahut müşteri paylaşımı ve arz ölçüsünün kısıtlanması üzere açık, ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada yarışması kayda bedel ölçüde kısıtlamayan itilaf, koordinasyonlu fiil ve teşebbüs birliği karar ve hareketlerini soruşturma konusu yapmayabilecek. Böylelikle kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha değerli ihlallere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile Türk yarışma hukuku mevzuatına, AB mevzuatında bölge alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması da amaçlanıyor.

Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan yarışma sıkıntılarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Şura kelam konusu taahhütler yoluyla yarışma meselelerinin giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına yahut açılmış soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek.

Rakipler arasında fiyat tespiti, ortam yahut müşteri paylaşımı ya da arz ölçüsünün kısıtlanması üzere açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Konsey bir karar verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar soruşturma açabilecek:

– Kararın alınmasına temel oluşum eden rastgele bir ögede esaslı değişiklik olması,

– İlgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere alışılmamış davranmaları,

– Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış yahut yanıltıcı habere dayanılarak verilmiş olması.

Soruşturmaya başlanmasından sonra heyet, ilgililerin talebi üzerine yahut resen, soruşturma sürecinin süratli bitirilmesinden doğacak usuli yararları ve ihlalin varlığına yahut kapsamına ait görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma tarzını başlatabilecek.

Konsey, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs yahut teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun bildirisine kadar uzlaşabilecek.

Bu çerçevede Şura, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir müddet verecek. Verilen mühlet geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacak. İhlal tespitinin ve idari para cezasının mahal aldığı bir kesin kararla soruşturma sonlandırılacak.

“İdari para cezasında yüzde 25’e kadar indirim uygulanabilecek”

Uzlaşma metodu sonucunda idari para cezasında yüzde 25’e kadar indirim uygulanabilecek.

Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde nokta alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacak.

Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurul’a göndermeleri bildiri edilecek. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirecek ve bu da tüm Şura üyeleri ile ilgili taraflara bildirilecek. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe yanıt verebilecekler. Haklı münasebetler sunulması halinde bu müddetler bir keze mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilecek.

Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı kararında olacak. Konsey Lider ve üyeleri ile Kurum işçisi, vazifeleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen hatalar bakımından kamu hizmetlisi sayılacak.

Şura yönetici ve üyeleri ile kurum işçisinin cezai ve tüzel sorumluluğuna ait olarak Bankacılık Kanunu’nun cezaları düzenleyen hususu kıyasen uygulanacak.

Işçi takımlarıyla ilgili düzenleme

Yarışma Kurumunda inceleme eksperi takımında bulunanlar yarışma kompetanı takımlarına ve kıdemli koordinatör ile mesleksel koordinatör takımında bulunanlar yarışma başuzmanı takımlarına; kurum danışmanı, Yönetici danışmanı, idari koordinatör, yönetici, araştırma mütehassısı, basın danışmanı, sistem çözümleyici, olgu muhabere mütehassısı, programcı ve idari hizmet yetkilisi, idari hizmet eksperi takımlarında bulunanlar araştırmacı takımlarına, garaj şefi takımında bulunanlar şoför takımına kadro kademeleriyle atanmış sayılacak.

Araştırmacı takımına atananlar, kurumca muhtaçlık duyulan işlerde görevlendirilecek.

Kaynak: AA

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_ob_end_flush_all' not found or invalid function name in /home/bilimsel/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287